Archive for 'Server-Tips'

Apache HTTP Server 2.4 มาแล้วฉลองครบรอบ 17 ปี ของ web sever ยอดนิยม

Apache HTTP Server 2.4 มาแล้วฉลองครบรอบ 17 ปี ของ web sever ยอดนิยม

Apache ประกาศออกเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache HTTP Server 2.4 ซึ่งเป็นการออก Apache Sever รุ่นใหม่ครั้งแรกในรอบ 6 ปี และเป็นการฉลองครบ 17 ปีของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก Apache HTTP Server 2.4 มี features ใหม่ที่สำคัญๆดังนี้ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร ปรับปรุงการทำงานแบบขนาน (concurrency) ลดการใช้หน่วยความจำ รองรับการเขียนอ่านข้อมูล (I/O) แบบ asyncronous รองรับการปรับแต่ง dynamic reverse proxy ปรับปรุง Multi-Processing [...]

หาที่ จดโดเมน (Domain Name) กับ Web Hosting

หาที่ จดโดเมน (Domain Name) กับ Web Hosting

หาที่จด Domain Name (ชื่อเว็บไซต์) และ Web Hosting (พื้นที่เก็บ Website) คือสิ่งแรกที่เราควรจะต้องคำนึงถึงหากอยากมี Website เพื่อธุรกิจ หรือส่วนตัว ปัจจุบันมีผู้ให้บริการจด Domain และ ให้เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง หลายราย ด้วยราคา และ promotion ที่ต่างกัน มีตั้งแต่ ถูก จนถึงราคาระดับ Premium [...]

รูปแบบหลัก กับการ Backup Site

รูปแบบหลัก กับการ Backup Site

ปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการกู้ข้อมูล เมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉิน ในสถานที่ทำงานหลักของเรา ไม่ว่าจะเกิดจากไฟดับระยะเวลานาน ไฟไหม้ ตึกถล่ม หรือ อะไรก็แล้วแต่ จะต้องอาศัย backup เพราะมันจะเป็นสถานที่ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เหมือน Data center ใหม่ของวิธีการ Backup นั้นจะมีอยู่ดังนี้ Cold Backup Warm Backup Hot Backup จากชื่อหลายท่านอาจจะคิดว่า มีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในความจริงหาเป็นเช่นนั้น ไม่ เพราะมันหมายถึงความยากง่าย ในการที่จะเริ่มดำเนินการที่จะให้เรากลับมาทำงานได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการฉุกเฉิน สำหรับแบบแรก คือ Cold backup นั้นหมายถึงการเตรียมพื้นที่ดำเนินการ ในที่ใดที่หนงึ่ ซงึ่ [...]