Online Marketing — 23 August 2017
Online Marketing สำคัญแค่ไหน แล้วทำไมเราถึงไม่ควรละเลย

Online Marketing สำคัญแค่ไหน แล้วทำไมเราถึงไม่ควรละเลย

 

การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารของโลกปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลเต็มตัว Online Marketing จึงเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้บริโภคตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็นแบรนด์และสินค้า จากในอดีตที่เป็นเพียงกลุ่มพื้นที่สื่อที่ส่งผลต่อแบรนด์เพียงแค่เล็กน้อย แต่ในปัจจุบันกลับเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในพื้นที่การทำการตลาดทั้งหมด Online Marketing ในปัจจุบันนั้นได้รับความสำคัญทางด้านการเพิ่มจำนวนลูกค้าอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆในการซื้อพื้นที่สื่อ เพื่อกระจาย”ความรับรู้แบรนด์”(Brand Awareness) และยังช่วยสร้าง “ช่องทางการสื่อสารจากแบรนด์ต่อผู้บริโภค”(Brand Communication) โดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค (B2C) จากการเข้ามาของ Social Media

 

และหากเปรียบเทียบกับกลุ่มพื้นที่สื่อที่ใช้เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าทั้งหมดนั้นการทำ Online Marketing ยังมีต้นทุนการลงทุนต่ำที่สุดอีกด้วย และยังกล่าวได้อีกว่า Online Marketing ทำให้แบรนด์ทุกแบรนด์ต่างมีพื้นที่การทำโฆษณาสินค้าของตัวเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากมายไปกับการวางแผนที่ยาวนาน และใช้งบประมานมหาศาลจนผู้ผลิตขนาดย่อมไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่สื่อนั้นได้ รวมไปถึงการเข้าถึงสถิติข้อมูลผ่านการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการสื่อสารบอกต่อ ทางโลกออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายทางการตลาดในปัจจุบัน

 

การทำ Online Marketing จึงมีความจำเป็น เป็นอย่างมากกับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม (SME) และเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่เพื่อช่วยสร้างการเติมโตของแบรนด์อย่างมั่นคง สร้างความ “ซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ “(Brand Loyalty) จากการสื่อสารและสร้างความสัมพนธ์ระหว่างแบรนด์ถึงผู้บริโภค (Brand Engagement) จากช่องทางการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ และช่วยเพิ่มยอดลูกค้า

 

ให้เกิดการรับรู้และจับจ่ายสินค้ามากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งในโลกปัจจุบันหากแบรนด์ไหนที่ไม่มีตัวตนบนโลก Online การเติบโตของแบรนด์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่อาจที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ใดๆต่อผู้บริโภคได้โดยตรง ทำให้การทำ Online Marketing ไม่ควรถูกละเลย หรือถูกมองเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคน้อยกว่าพื้นที่สื่ออื่นๆเพราะกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ต่างๆในปัจจุบันก็ได้ย้ายตัวมาอยู่ในโลก Online ที่ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ทันทีผ่านปลายนิ้ว

 

ทั้งนี้การทำ Online Marketing ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การมีพื้นที่ไว้ใช้สื่อสารกันระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า และการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มจำนวนลูกค้าอย่างรวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว แต่ Online Marketing คือการสร้างความน่าเชื่อถือต่อแบรนด์ผ่านกระบวนการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและตรงต่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย (Target Audience) ของสินค้านั้นด้วย

 

ทั้งนี้หากต้องการให้สินค้าขายดีก็ต้องทำการตลาดให้ตรงพื้นที่และตรงกลุ่มเป้าหมาย แต่หากทำการตลาดผิดพื้นที่และผิดกลุ่มก็อาจทำให้จำนวนลูกค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ หนำซ้ำยังเสี่ยงที่จะเสียงบประมานการตลาดมากมายไปโดยที่ไม่จำเป็น

Related Articles

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.