Article CMS Wordpress — 16 January 2010
WordPress MU 2.9.1 ออกแล้ว

WordPress MU นี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะพัฒนาเป็น WordPress MU 3.0

อย่างไรก็ตาม version นี้ได้นำคุณสมบัติใหม่และแก้ไขข้อบกพร่องของ WordPress 2.9 และ 2.9.1 จาก WordPress ธรรมดา. ซึ่งคุณลักษณะใหม่ คือมีระบบถังขยะ ที่เราสามารถลบแล้วเรียกคืนกลัมาได้ และยังสามารถแก้ไข ภาพ crop ภาพที่ระบบปลั๊กอินได้เลย สารมารถแก้ไข และ embeds วิดีโอที่ง่ายขึ้น.
แต่ถ้าคุณมี blog จำนวนมาก ควรโปรด เพิ่ม ตาราง commentmeta ก่อนที่จะupgrade version.


Related Articles

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.