Application Article — 20 November 2009

Backup Technology : ผู้ให้บริการทั้ง hosting และองค์กร ทำไงดีข้อมูลเยอะแยะมากมาย (ตอนที่ 1)

วันนี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเวปไซต์ข้อมูลอีเมล์มากมาย ข้อมูล Database, ฐานข้อมูลลูกค้าที่นับวันทำไมยิ่งจะโตขึ้นไม่จบไม่สิ้น ลงบน Server หรือระบบแม่ข่ายเพื่อให้บริการ ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งการทำงานกับระบบที่ไม่มีวันหลับหรือทำงานตลอด 24 ชั่วโมงนั้นเป็นอะไรที่น่าปวดหัวยิ่งนัก หากแต่ถ้าทำความเข้าใจกับการทำงานของระบบกับ Life cycle ของตัวอุปกรณ์จัดเก็บและวิวัฒนาการของ Technology แล้วหล่ะก็จะสามารถวางแผนการสำรองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพราะเทคโนโลยี storage ของวันนี้พัฒนาไปมาก
มารู้จักเทคโนโลยีการ Software Backup กันดีกว่าว่า…

ซอฟต์แวร์นั้นทำได้แค่ไหนแล้วในปัจจุบัน เราแบ่ง Software Backup ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ แล้วกัน

Legacy Backup Application การ Backup แบบนี้มีวิธีการสำรองข้อมูลเดิมๆคือแบบ Full / Incremental / Differential โดยมีการสำรองข้อมูลตามช่วงเวลา เช่นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ เป็นต้น มีการเช็คข้อมูลการ Backup โดยดูจากชื่อ file หรือ checksum ของตัว Backup ซึ่งวิธีนี้ใช้เวลากู้ข้อมูลนานเพราะต้องทำการติดตั้ง Operating systems ใหม่และทำการ store ข้อมูลเข้ามาไม่สามารถทำ snapshot กับ software บางตัวได้เช่นระบบฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้ง mysql, mssql เป็นต้นไม่รองรับ Bare-metal restore (คือการ restore ข้อมูล แบบไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ) การสำรองข้อมูลแบบนี้ไม่สามารถหยิบ file ที่สำคัญของระบบจาก Backup File บน Storage ได้ซึ่งไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควร เช่นการใช้ Plesk Backup , Cpanel Backup หรือการ Backup จากผู้ให้บริการ Software ที่ทำการติดตั้ง ซึ่งการสำรองข้อมูลแบบนี้หากจะทำเป็นรายชั่วโมงก็ยังไม่สามารถทำได้เนื่อง จากกินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแม่ข่ายค่อนข้างมาก

Online Backup Application เป็นการ Backup ที่เข้ามาเสริมการทำงานที่ดีขึ้นของ Legacy Backup Application ทำงานในรูปแบบ Full/Incremental เท่านั้น สามารถทำ Online snapshot สำหรับ Application บางตัวได้ด้วยและ Bare-metal Restore ซึ่งสามารถทำการเรียกข้อมูลกลับคืนบน Server โดยที่ยังไม่ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ แต่ Critical path ส่วนที่สำคัญในการใช้งานก็ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลมีการ restore ข้อมูลเสร็จสิ้น ซึ่ง Bare-metal เองก็มีข้อเสียในแง่ของ Hardware ที่ใหม่ขึ้นซึ่งอาจจะมีปัญหากับ Application บางตัวได้เช่นกัน ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ทำงานแบบนี้ เช่น Acronis / Norton Ghost ซึ่งก็ข้อมูลที่ backup ในรูปแบบนี้ก็ยังคงมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นตามข้อมูลถึงจะเป็น incremental ก็ตาม

ซึ่งทั้ง 2 ตัวนั้น ยังมีความสามารถไม่เพียงพอในการสำรองข้อมูลในปัจจุบันหรือจำเป็นที่จะต้อง สำรองข้อมูลทั้งสองส่วนเพื่อทำให้การทำงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการทำงานที่ real times กับผู้ให้บริการ hosting ตลอด 24 ชั่วโมงนั้นจำเป็นที่จะต้องสำรองข้อมูลมากขึ้นไวขึ้นและความยืดหยุ่นขึ้น รวมถึงการรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Hardware ที่แนวโน้มใหม่ขึ้นไวมาก และความรวดเร็ว รวมถึงประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย ด้วยกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น ติดตามในตอนที่ 2 ของ Backup Technology ของผู้ให้บริการ hosting.

host-backup

host-backup

Related Articles

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.